Odkrywamy miejsca

Spacery po ciekawych miejscach w Grodzisku proponuje również nasza interaktywna mapa Cyfrowy Grodzisk.

Sztancmet

Kanał ściekowy przed dworcem
Grób Anusi Sztyklówny