Nasze projekty

Cyfrowy Grodzisk (2020)

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez Stowarzyszenie Europa i My, Stowarzyszenie BORIS, Stowarzyszenie SOKIAL oraz Fundację Fundusz Współpracy.

Celem tego projektu było zaistnienie naszego stowarzyszenia w sferze cyfrowej oraz wypracowanie dorobku, którym mogłoby się legitymować. Rezultatem projektu to:
1) Interaktywna mapa
2) Tłumaczenie pierwszego rozdziału książki Fajgi Burman i Simona Wajcera Abyś mogła opowiedzieć
3) Gry
4) Nowa strona internetowa, zwiększenie zasięgów naszej strony na Facebooku

Materiały:

O tłumaczeniu książki: nagranie ze spotkania 15.09.2020
Rozmowa z tłumaczkami i kierowniczką projektu
Galeria projektu

Wirtualny Obóz Wakacyjny (2020) – projekt dofinansowany ze środków programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany orzez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Europa i My.

Strona projektu

Galeria projektu

Poznaj Grodzisk z jeżem Igłasiem (2018) – projekt realizowany w ramach programu „Działaj Lokalnie”, wyróżniony jako projekt modelowy.