Galeria Cyfrowego Grodziska

Zbieranie materiałów do szlaku dawnego rzemiosła i przemysłu (30.08.2020) – wywiad z panem Witoldem Szymaniakiem

Spotkanie wokół książki Fajgi Burman i Simona Wajcera Abyś mogła opowiedzieć (15.09.2020)

Promowanie interaktywnej mapy – we współpracy ze Strażą Zwierząt Powiatu Grodziskiego. Wycieczka szlakiem zwierząt w grodziskiej sztuce, połączona ze zbieraniem karmy dla zwierząt (17.08.2020)